മൂന്നാർ തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കാം ഭാഗം 2 – Stay inside Munnar Tea Plantation

മൂന്നാർ പെരിയകനാലിൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കാം, ഒപ്പം കൊളുക്കുമലയും പാപ്പാത്തിചോലയും ഒക്കെ ജീപ്പിൽ പോയി കാണാം, 4000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം. രണ്ടാം ഭാഗം വീഡിയോ കാണാം. ബുക്കിംഗിനായി വിളിക്കാം: 9946478846 Music delivered by: Vishnu Prabha Malayalam Travel Vlog by[…]

Continue reading …

Novotel Kochi Infopark – 5 Star Hotel Review by Tech Travel Eat

കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിളുള്ള നോവോട്ടൽ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ റിവ്യൂ. ഒക്കോ ടീമിന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ ആയി 2 ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടിച്ചുപൊളിച്ചു. വീഡിയോ കാണുക അഭിപ്രായം പറയുക. #novotel #occoi #techtraveleat Novotel Kochi Infopark – 5 star hotel in Kakkanad[…]

Continue reading …

OUR NEW HOUSE!!

Liza and I show you our new home with a value of $ 14.8 million … for the night A HUGE thanks to Christine and Janina for our stay! Here is their info: Christine, owner[…]

Continue reading …